ER WAS EENS ...

Voor afdeling Bilzen begon het allemaal op 29 april 1978.  Enkele belangstellenden woonden toen een informatieavond bij over Het Vlaamse Kruis in het Technisch Instituut Sint Jozef te Bilzen, beter gekend als de Broederschool.  Toenmalig nationaal voorzitter Dr. Daels vertolkte toen op overtuigende wijze de statuten, doelstellingen en structuur van de vereniging.  En … de vonk sloeg over.  Gesteund door de provinciaal verantwoordelijke werd een kleine kern opgestart in Bilzen en in november van dat jaar startte de eerste EHBO-cursus en was afdeling Bilzen-Hoeselt geboren.  Dat eerste jaar volgden 17 cursisten de EHBO-cursus en deze 17 ontvingen ook allen hun diploma.  In oktober 1979 startte een tweede cursusjaar.  Iedere week werden de cursisten vergast op een nieuw cursusdeel en ook de verbandkoffers werden iedere week binnenstebuiten gekeerd.  Door de grote belangstelling werden er in 1980 twee cursussen ingericht: één in de PaBiLo en één in het Sint-Jozefinstituut voor Verpleegkunde te Munsterbilzen.  Dat jaar telden wij 34 geslaagde cursisten.  Ook het vierde jaar werden er twee cursussen gegeven en in het vijfde jaar werd er zelfs een volledige lessenreeks gegeven in Hoeselt.

Ook in de beginjaren stonden de bijscholingen al op een hoog niveau.  We waren aanwezig op talloze informatieavonden in Bilzen, Hoeselt, Hoelbeek, Genk.  Vakbekwame sprekers werden uitgenodigd om te komen spreken over specifieke onderwerpen als tandverzorging, kinderziekten, drugs in de sport, …

Tegenwoordig voorziet afdeling Bilzen ieder jaar een EHBO-cursus in Bilzen.  Deze cursus is sinds 2004 opgedeeld in twee modules.  De opleiding is praktisch opgevat met voldoende theoretische ondersteuning.  Dankzij de speciale werkgroep BAC (Betere Aanpak Cursussen) proberen wij altijd het niveau van de cursus voldoende hoog te houden en ten allen tijden toe te zien op de kwaliteit van de gegeven lessen.  Tijdens de lessen wordt er geoefend met VENUS-slachtoffers die verwondingen uitbeelden.  Personen die examen afleggen en slagen ontvangen het getuigschrift van EHBO’er.

Voor bedrijven organiseren wij op vraag een cursus nijverheidshelper.  Deze opleiding is specifiek gericht op het bedrijfsleven en leert vooral op praktische wijze de eerste hulp aan bij ongevallen op het bedrijf, maar eveneens in de privé- of familiale sfeer.